Ще покажем

Можете ли да кажете как се е представила вашата марка в онлайн пространството и в социалните медии през последните 30 дни?

Или какъв е ефектът върху Вашата репутация на последната кампания/изявление?

С Neticle можете! Neticle може да изрази количествено мнението на онлайн потребителите. Чрез т.нар. WOI (Web Opinion Index), автоматично генериран индекс, наистина прави измерими присъствието в социалните медии и ефекта от кампаниите.

Neticle е уеб базирана платена услуга, която в почти реално време анализира българското уеб пространство.

Интерактивни графики

Визуалната област на системата е създадена така, че лесно да се преглежда дори статистиката на няколко ключови думи. За улеснение на потребителите, в Neticle има предварително дефинирани графики, таблици, които само с няколко клика могат да бъдат персонализирани.

Поток на коментарите

В една графика визуализира качеството на публикуваните в определен период от време коментари (посоката на линията), както и тяхното количество (дебелината на линията).

Източници

Показва в %-и за даден период от време, в какво съотношение се е споменавала ключовата дума в отделните видове източници.

При всяка графика има възможност, кликвайки върху дадена точка, да се изведе допълнителна информация за нея. Системата винаги показва тази графика, която предоставя най-много допълнителна полезна информация за по-обстоен анализ.

Детайли »

Автоматични отчети

Автоматичните отчети лесно могат да бъдат създадени в онлайн областта на системата, използвайки всички графики, таблици и други атрибути на Neticle. За всеки отчет може да се настрои период от време, ключови думи, така е достатъчно веднъж да настроите параметрите, по-късно ще са достъпни само с едно кликване.

Благодарение на многото, но лесни, настройки, само за няколко минути можете да създадете прегледен кратък отчет за висшия мениджмънт, или да създадете задълбочен, обстоен анализ, сравнявайки всички участници от даден сектор.

Оттук можете да смъкнете отчет за телекомуникационен сектор.

На кого препоръчваме нашата услуга?

Собственици на марки

 • Управление на онлайн репутация
 • Следене на конкуренцията
 • Разработка на продукти и услуги
 • Изследване на причини за отказване
 • Подкрепа на продажбите
 • Подкрепа на продажби и покупки на медийни услуги
 • Social Media Support
 • Изработка на обзорни отчети за висшия мениджмънт
 • Подобрение на CSR комуникацията

Виж »

PR, комуникационни агенции

 • Управление на репутация
 • Следене на конкуренцията
 • Планиране на маркетинг кампании
 • Следене/анализ на маркетинг кампании
 • Откриване и управление на лидери на мнение
 • Подпомагане управлението на съдържание на уебсайтове и социални медии
 • Подпомагане на едностранна комуникация във Facebook
 • Social Media Support
 • Подобряване на CSR комуникацията
 • Управление на кризи

Виж »

Креативни и рекламни агенции

 • Планиране на маркетинг кампании
 • Следене/анализ на маркетинг кампании
 • Подобряване на CSR комуникацията
 • Виралитет

Виж »

Фирми за пазарни проучвания

 • Управление на репутация
 • Следене на конкуренцията
 • Бързо социологическо проучване
 • Анализ на данни от външни източници

Виж »

какво мислят

За разлика от други системи, Neticle не събира само количеството на споменаванията на ключовата дума, но и тяхното качество. Автоматично решава за всеки резултат дали споменава дадената ключова дума в позитивен или негативен контекст, така предоставя възможност не само за количествен, но и за качествен анализ.

Анализ на текстове

Събраните мнение се анализират от собственият ни алгоритъм за анализ на текстове, който автоматично разпознава думите и определя дали се отнасят за ключовата дума. За по-добра пригледност системата оцветява тези ключови изрази в самия текст; с червено негативните, със зелено позитивните, а нюанса зависи от силата на мнението.

Към всеки резултат, мнение, има стойност, т.нар. Индекс на мнението. По принцип има стойност от -3 до +3, но в някои случаи (напр. употреба на вулгарни думи) може да бъде дори +/-5. Така получените стойности се събират за целия текст, което показва отношението на цялото мнение за дадената ключова дума.

Индекс на мненията

Същността на системата Neticle е, че изразява с цифри мнението и настроението на онлайн обществото по дадена тема. Това е създаденият от нас динамичен индекс, т.нар. Индекс на мненията (WOI, Web Opinion Index).

Програмата автоматично събира и оценява съдържанията в българското уебпространство (портали, форуми, блогове, социални медии) и на база резултатите генерира актуалната стойност на Индекса на мненията. Така с една единствена графика показва актуалната оценка за дадената марка или продукт. Ако в интернет се появи позитивен коментар относно дадената тема, тогава индексът се увеличава, и обратното, ако се появи негативно съдържание, то стойността му намалява. Индексът може да се сравнява с по-стари данни, както и със статистиката на конкурентите.

онлайн потребителите

Следим цялото българско интернет пространство, блогове, форуми, портали, всички основни социални медии. Запазваме цялото съдържание, така бързо можем да обработваме и данни със задна дата.

В системата се разграничават съдържанията на сайтовете и тези от заглавията, така може да се анализира мнението за дадена ключова дума по заглавията на най-големите портали. Разбира се, резултатите могат да се филтрират по различни източници.

Системата автоматично поставя етикет за източника на всеки резултат.

Услуги, базирани на технологията Neticle

Онлайн медия мониторинг и анализ със системата Neticle

Neticle е уеббазирана услуга, с която в почти реално време се събират и анализират онлайн коментари и съдържание.

Автоматичен анализ на голям обем текстове

С помощта на модула за анализ на Neticle е възможен автоматичен анализ на голям обем текстове от произволен източник. Така напр. бързо могат да се анализират резултати от проучвания, препоръки от клиенти и др.

Подпомагане подготовката за участие на различни търгове

В системата Neticle онлайн съдържанието е достъпно и със задна дата, така могат да бъдат анализирани и да се използват при изготвянето на документация за търгове и други дейности.

Разработка на индивидуални методи за анализ на съдържание

Ние в Neticle с удоволствие ще използваме нашия уникален алгоритъм и натрупания богат опит в анализа на съдържание, за да разработим индивидуални приложения.

Изготвяне на анализи, отчети за онлайн присъствие, репутация

Изготвяме анализи и комплексни отчети относно дадена тема, ключови думи или пазарен сегмент.

Периодични отчети относно онлайн присъствие, репутация

Изготвяме индивидуални периодични отчети относно дадена тема, ключов думи или пазарен сегмент.

„Необходими са 20 години за изграждането на една марка, и само 5 минути за нейното унищожаване” – Уорън Бъфет, милиардер

За нас

Нашият екип е почти обсебен от темата за автоматичен анализ на съдържание, на което отделяма всяка минута. Имаме нестандартно и креативно мислене. Вярваме в красотата на простотата. И че по-малко понякога е повече!

Награди

Контакти

Рекламна агенция Re:vision, изключителен представител на Neticle Technologies за България


Адрес


1619 София, ул. Ива №2А.Георги Андонов
+359 878 30 35 34
georgi(at)revision.bg

Павлина Димитрова
+359 878 30 35 31
pavlina(at)revision.bg